JAK MILOVAT ČINEM

V Al-Anon často slýcháme o bezpodmínečné lásce. Taková láska neklade požadavky, nevymáhá žádné poplatky, nemá žádná očekávání. Jsme svobodní dát ji bez očekávání či požadování čehokoli zpět, protože zkušenost milovat tímto způsobem je sama o sobě tak uspokojující, že jsme vděční za tu příležitost.

Aniž jsme si toho vědomi, dostáváme často takovouto lásku bez pocitu závazku, který máme splatit a bez strachu, že zítra přijde účet. Neexistuje v ní: „Kdybys mě opravdu miloval, tak bys ,“ ani „Po tom všem, co jsem pro Tebe udělala ….“ Bezpodmínečná láska od nás nežádá nic víc, než ji vyjádřit. Obdarovává jak dárce, tak příjemce.

Láska bez jakýchkoli podmínek je koncept, který je cizí pro většinu z nás. Někteří z nás ji poprvé zažijí, když přijdou do Al-Anon. Jak říká Navrhované Ukončení setkání: „Po čase zjistíte, že i když se vám my všichni nebudeme líbit, přece nás budete milovat tím zvláštním způsobem – tím stejným, jakým i my milujeme vás.“ Naše přežití, jako společenství, závisí na bezpodmínečné lásce. Dohromady nás přivedl společný problém a spojili jsme se díky společnému cíli. Potřebujeme se navzájem. Každý člen je důležitý, a přesto nežádáme od žádného člena nic, jen chtít svobodně dávat. Neexistují podmínky. A naší odezvou na tuto volně dávanou lásku je pocit, že je bezpečné a žádoucí, abychom přicházeli znovu. Obklopeni touto bezvýhradnou podporou, my, kteří jsme tak zranitelní a zranění, se začínáme léčit.

Chce to cvik začít milovat bezpodmínečně. Mimořádná příležitost, jak začít praktikovat tento nový způsob vytváření vztahů, je tím, že se hlásíme jako dobrovolníci, kteří chtějí pomoci Al-Anon skupině skrz službu. Každé přispění má cenu pro skupinu a umožňuje nám růst jako jednotlivcům. Od uklízení židliček po mítinku až po zastupování skupiny na místní, krajské nebo oblastní úrovni, Al-Anon poskytuje širokou škálu příležitostí, jak procvičovat bezpodmínečné obdarovávání. Možná budeme mluvit na mítinku nebo se staneme sekretářem skupiny. Můžeme připravit kafe, nachystat Al-Anon literaturu nebo číst Navrhovaný Úvod na začátku setkání. Můžeme sloužit tím, že natáhneme ruku a přivítáme nováčka. Jiná forma služby je poskytnout naše myšlenky a zkušenosti Literární Službě ve Světové kanceláři služeb Al-Anon. Takovéto příspěvky jsou nezbytné k vytváření nové, aktuální, relevantní literatury. Sponzorství je další ohromnou a naplňující formou služby.

Všechny tyto a mnohé další činnosti pomáhají Al-Anon jako celku, obzvlášť naší skupině a nám samotným. Může se zdát, že my, kteří jsme dostali tak mnoho od tohoto báječného programu, jsme zavázáni dělat přesně toto, pomoci Al-Anon, splatit to, co jsme dostali. Ale takto to není. Zas a znova, služba je procvičování bezpodmínečné lásky. Nejsou žádná „měli by“, žádné závazky. Máme ochotně dovoleno přispívat k dobru našich jednotlivých skupin a našeho společenství jako celku, ale není to vyžadováno, nezávisle na tom, jak daleko jsme se dostali nebo kolik jsme už obdrželi. Toto nám dává volnost dát jen to, co si přejeme, s vědomím, že to děláme pro náš vlastní růst.

Služba v Al-Anon nám umožňuje se překonat a procvičovat principy Al-Anon, zatímco se spojíme s ostatními, se kterými můžeme být sami sebou. Je to příležitost pokusit se o něco, co vlastně můžeme dokázat, a získat sebeúctu tím, že budeme dělat něco, co má hodnotu. V čase, kdy mnoho z nás zjišťuje, že se snadno stáváme zahloubanými, služba nám poskytne způsob, jak být zaneprázdnění aniž bychom se dostali do problémů, přidá strukturu jinak roztroušenému nebo chaotickému rozvrhu a poskytne anonymní a pečující prostředí, v kterém můžeme poznávat a růst.

Objevujeme, že když se natáhneme k ostatním, naše vlastní bolest se zmenšuje a naše uzdravení se začíná zvyšovat. Ačkoli byla doba, kdy mnoho z nás se vyhýbalo takovýmto činnostem, protože jsme se báli, že máme tak málo, čeho se držet, aniž bychom rozdali kousek ze sebe, toho již se nyní neobáváme. Dnes, jak dále praktikujeme všechno, co jsme se naučili, pečujeme o sebe tělesně, duševně a duchovně mnohem lépe, než jsme kdy mysleli, že je možné. Část této starostlivé péče o sebe zahrnuje pochopení, že láska se nezmenšuje, když se dá pryč. Ve skutečnosti, čím více lásky nabízíme, tím více lásky nalezneme uvnitř nás. Tedy, kdykoli opravdu dáme ze sebe, téměř magicky zjistíme, že je více našeho , které můžeme dávat.

Paradoxně, jediný pravý způsob, jak si zachovat ta bohatství, která dostáváme, je rozdat je. Využitím příležitostí procvičovat bezpodmínečnou lásku, uděláme z lásky přetrvávající součást našich životů a naučíme se, že dáváním vždy dostáváme.

Brožurka Al-Anon When I Got Busy, I Got Better (Když jsem se zapojila, bylo mi líp) nabízí nedocenitelné informace ohledně této klíčové oblasti zotavení. A nikde není duch služby v Al-Anon jasněji vyjádřen než v modlitbě na zadní straně záložky Just for Today (Jen pro dnešní den):

Pane, udělej ze mne nástroj Svého pokoje. Kde je nenávist, tam ať rozsévám lásku; kde je ublížení, ať přináším odpuštění; kde jsou pochyby, víru; kde je zoufalství, naději; kde je temnota, světlo; a kde je smutek, radost.

O, Božský Pane, dej, abych netoužil po útěše, ale spíše těšil; netoužil být chápán, jako spíše chápat; být milován, jako spíše milovat; neboť dáváním přijímáme, odpouštěním je nám odpuštěno a umíráním se rodíme k věčnému životu.

(přeloženo z knihy HOW AL-ANON WORKS for Families and Friends of Alcoholics, tj. JAK FUNGUJE AL-ANON pro rodiny a přátele alkoholiků)