PROČ SE VRACÍME DO AL-ANON

Nováčci v Al-Anon jsou často překvapeni, že se seznamují s tolika mnoholetými členy.

Mnoho z nás nadále navštěvuje mítinky roky poté, co problémy, které nás zprvu přivedly do Al-Anon, pominuly, protože tento program nadále obohacuje naše životy. Nadále se měníme, také situace, které nás potkávají, nás mění, ale protože procvičujeme Al-Anon principy ve všech našich záležitostech, naše životy se zlepšily nad rámec našich představ. Nemůžeme si dovolit brát tyto změny jako samozřejmost. Co jsme se jednou naučili, můžeme rychle zapomenout bez pravidelného oživování, praxe a podpory.

Tak se vracíme zpět. Pro některé se Al-Anon stane duchovním domovem. Jiní z nás jednoduše milují to, jak se cítíme, když jsme s lidmi, kteří mluví tak otevřeně a upřímně o tom, na čem jim opravdu záleží. Přátelství, která vytvoříme v Al-Anon jsou často nesmírně blízká a trvalá. Ale většina z nás se vrací zpět, protože Al-Anon nám pomáhá udržet duševní zdraví a klid, dokonce uprostřed těžkých úkolů, pokud nadále používáme Dvanáct Kroků k práci na sobě.

Měníme se s každým okamžikem každého nového dne. Většina z nás přichází na mítinky, aby co nejlépe využila všechny tyto změny v našich životech, abychom je prožili s láskou a podporou našich přátel v Al-Anon, abychom rostli pozitivním, zdravým směrem.

Víme, že Al-Anon není obchod s kouzly, kam přijdeme, a všechny naše problémy zmizí a my můžeme žít šťastně až do smrti. Spíše, je to program, pomocí kterého se učíme, jak se lépe vypořádávat s našimi problémy, jak oslavovat naše radosti a vítězství, jak cítit všechny naše pocity, jak si uvědomit, že cokoli se stane – to šťastné, stejně tak i to smutné – nakonec pomine. Znovu a znovu v životě budeme procházet období velkých těžkostí a období klidu a jistoty. Změna může být stejně bolestivá po dvaceti letech uzdravování jako je pro nováčka. Rozdíl je v tom, že po dvaceti letech víme z naší vlastní zkušenosti, že „i toto pomine.“ Bolest nakonec poleví.

Jelikož neexistuje žádné „dosáhnutí“, žádný kouzelný den, ve který bychom náhle docílili klidu a žili navěky bez napětí a zátěže, tak se většina z nás nakonec naučí být trpělivá. Zjišťujeme, že můžeme důvěřovat, že proces uzdravení nás posunuje dále dopředu, dokonce i když občas máme pocit, že se posunujeme nazpět. Učíme se z každé zkušenosti a následkem toho si časem vybudujeme pořádnou studnici moudrosti. Bolest nám může ubližovat stejně jako vždy, ale jak jde čas, můžeme dát bolest do souvislosti tak, že utrpení již nevládne našemu celému životu. Můžeme oddělit sebe od naší bolesti, takže bolest – stejně jako štěstí a každý další pocit – se stanou pouhým dalším prostředkem k růstu.

KDE ZAČÍNÁ NAŠE AL-ANON CESTA?

Tak kde začíná tento obrovský úkol, jak změnit naše životy? Pro většinu z nás, již začal. Například, vyhledáním a čtením této knihy, jsme projevili ochotu se změnit. Podobně, chozením na Al-Anon mítinky a mluvením s jinými členy jsme se dostali do místa, ve kterém může nastat změna, dokonce i když pochybujeme, zdali je změna možná.

Na začátku i v každém následujícím stádiu uzdravování náš úkol je dělat jen to, co můžeme dělat. Někdy to znamená přivést tělo na mítink a doufat, že mysl bude následovat. Jednáním na základě naší ochoty uděláme prostor pro Moc vyšší, než jsme my sami, aby pro nás udělala to, co nemůžeme udělat sami pro sebe. Je potřeba, abychom jen otevřeli dveře a nechali uzdravení začít.

(přeloženo z knihy HOW AL-ANON WORKS for Families and Friends of Alcoholics, tj. JAK FUNGUJE AL-ANON pro rodiny a přátele alkoholiků)