Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 

Mnoho z nás může pohotově poskytnout působivý seznam obdivuhodných vlastností našich přátel a milovaných, ale když nás někdo požádá, abychom vyjmenovali své vlastní kladné vlastnosti, možná pro nás bude složité vyjmenovat jich alespoň pár. Jedním z následků alkoholismu je snížená sebehodnota, vytvářející iluzi, že jiní jsou cenní a chvályhodní, zatímco my jsme nedostačující. Jedna z nejdůležitějších funkcí čtvrtého kroku je, že nám dovolí objevit, že i my sami máme vlastnosti, které tak obdivujeme na druhých.

Čtvrtý krok je inventura, seznam charakteristik, myšlenek a vzorců chování, vztahů a událostí, které nás dělají tím, kým v současnosti jsme. Neváhali bychom udělat inventuru, pokud bychom vlastnili hračkářství. Bylo by podstatné, abychom věděli, že máme příliš mnoho panenek, nemáme dostatek házecích talířů frisbee, nebo že máme tak akorát stolních her. Tyto informace by pomohly k tomu, abychom udělali úpravy a uvedli náš podnik do rovnováhy.

Osobní inventura dělá totéž. Pomáhá nám bilancovat nás samé. Tento krok umožní, abychom se dozvěděli více o nás samých, o našich silných a slabých stránkách, nevědomých zvycích a neobjevených talentech, nevyjádřeném studu, utajených potěšeních a skrytých vášních. Klíčem ke čtvrtému kroku je dělat ho nebojácně a bez soudů. Nadávat si za to, že máme nedostatek trpělivosti, nedává větší smysl, než by mělo nadávat si za to, že máme nedostatek medvídků v našem obchodě. Tím, že se přijmeme takoví, jací opravdu jsme, se můžeme rozhodnout, kým se chceme stát.

Často se doporučuje, abychom začali naši inventuru tím, že se soustředíme výhradně na klady našeho charakteru, na naše pozitivní stránky. Hodně z nás je zvyklých hledat na sobě chyby a přehlížíme či popíráme, že jsme v jádru opravdu báječní a laskaví. Z tohoto důvodu

je nezbytné udělat si čas k vyhledání a pojmenování toho, co je na nás chvályhodné.

Když přijmeme naše silné stránky, tak je můžeme použít jako základ nového života, který si vytváříme. A jakmile jsme si připustili naše kladné rysy, chvályhodné vlastnosti a mimořádná nadání, může se nám lépe dařit zůstat objektivními, když se ponoříme do ne tak žádoucích oblastí našeho chování a postojů.

Krok první, druhý a třetí položily základ pro tento krok. Bez duchovního základu vytvořeného v prvních třech krocích by se pátravá morální inventura mohla rychle stát nástrojem pro sebetrýznění. Pokud nejsme připravení dělat tento krok nebojácně, možná zatím zcela nerozumíme důvodu, proč máme inventuru dělat, a pravděpodobně nemáme dokončenou práci na předchozích třech krocích.

Všechny tyto kroky, včetně čtvrtého, jsou prostředkem pro pozitivní změnu. Jejich účelem není vytvořit vinu nebo ještě více poničit již tak poškozenou představu o nás samých. Umožňují nám naopak vidět sami sebe takové, jací opravdu jsme, vidět skrz naše iluze, postarat se o nevyřešené věci z minulosti, dělat nyní již vědomá rozhodnutí a pochopit, kam se můžeme obrátit pro sílu, podporu a vedení. Kroky jsou tu pro náš růst a naše zlepšení.  Každý z nich postupně má co důležitého nabídnout, každý hraje stěžejní roli v navrácení naší tělesné, citové a duchovní celistvosti.

Do práce na čtvrtém kroku bychom neměli spěchat, ale neměli bychom ho ani vynechat; je to příliš cenný nástroj na to, abychom ho ignorovali. I když to může být nelehký úkol jen v klidu sedět a pečlivě se dívat na nás samotné, tak čtvrtý krok může vytvořit fantastické příležitosti k posunutí našeho života pozitivnějším směrem. Dokud přesně nevíme, kde jsme, tak nemůžeme vědět, jakým směrem míříme.