1. Snažíte se neustále o pochvalu nebo o projev uznání?

2. Máte problém vidět, čeho jste v životě dosáhli?

3. Bojíte se kritiky?

4. Berete si na sebe příliš mnoho věcí?

5. Zápasíte s nutkavým chováním?

6. Cítíte potřebu dotahovat věci k dokonalosti?

7. Nedokážete se uvolnit, když jde život hladce, jelikož neustále očekáváte problémy?

8. Cítíte se víc ve své kůži, když procházíte nějakou krizí?

9. Přetrvává u Vás ještě stále pocit zodpovědnosti za jiné, jaký jste měli ve vztahu k Vámi blízkému alkoholikovi?

10. Dokážete se starat o druhé, ale je pro Vás těžké věnovat se sami sobě?

11. Izolujete se od jiných lidí?

12. Máte strach z lidí jež mají autoritu nebo z rozzlobených lidí?

13. Máte pocit, že jednotlivci a společnost Vás využívají?

14. Máte problém navázat a udržet si důvěrný vztah? VYRŮSTALI JSTE V RODINĚ, KDE BYL PROBLÉM S ALKOHOLEM?

15. Zaměňujete lítost s láskou tak, jako to bylo ve vztahu k vámi blízkému alkoholikovi?

16. Přitahujete nebo vyhledáváte lidi, kteří jsou zvyklí se chovat instinktivně či hrubě?

17. Lpíte na vztazích, protože se bojíte být sám (sama)?

18. Stáva se Vám, že často nedůvěřujete svým pocitům ani pocitům jiných?

19. Je pro Vás těžké určit a vyjádřit své pocity?

20. Myslíte si, že Vás mohl ovlivnit alkoholismus jiného člověka?

Alkoholismus je choroba celé rodiny. Ti z nás, kteří jsme od malička vyrůstali s touto chorobou, můžeme mít problémy, se kterými nám může program Al-Anon pomoci. Pokud jste alespoň na některé z těchto otázek nebo na všechny odpověděli ano, pak vám Al-Anon může pomoci. Zkuste to.