1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí z převážné části na jednotě.

2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita-milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří však nevládnou.

3. Příbuzní alkoholiků mohou, když se setkají, aby si vzájemně pomohli, nazývat sebe Rodinnou Skupinou Al-Anon pokud jako skupina nepatří k jiné organizaci. Jedinou podmínkou členství v Al-Anon je mít příbuzného nebo přítele s problémem alkoholismu.

4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují jiné skupiny nebo Al-Anon nebo AA jako celek.

5. Každá rodinná skupina Al-Anon má pouze jediný primární účel – pomoci rodinám alkoholiků. Naplňujeme jej tím, že my sami uplatňujeme Dvanáct Kroků, povzbuzením a porozuměním našim blízkým alkoholikům a přijetím a útěchou rodinám alkoholiků.

6. Naše Rodinné Skupiny Al-Anon by nikdy neměly podporovat, financovat nebo propůjčovat naše jméno jakémukoliv vnějšímu podnikání, aby nás problémy týkající se peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho prvořadého duchovního cíle. Přestože jsme samostatným subjektem, měli bychom vždy spolupracovat s Anonymními Alkoholiky.

7. Každá skupina by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z vnějšku.

8. Činnosti týkající se dvanáctého kroku Al-Anon by se nikdy neměly stát profesionálními, i když naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky.

9. Naše skupiny jako takové by nikdy neměly být organizované; ale můžeme vytvořit servisní výbory nebo komise přímo zodpovědné těm, kterým slouží.

10. Rodinné Skupiny Al-Anon nemají názory na vnější záležitosti; proto by naše jméno nemělo být nikdy zataženo do veřejné kontroverze.

11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na propagaci; potřebujeme vždy udržovat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu, filmu a televize. Potřebujeme pečlivě střežit anonymitu všech členů AA.

12. Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám připomínající, abychom kladli principy před osobnosti.