Když přijdeme do Al-Anon, zdraví nás jiní lidé, jejichž životy nabraly obraty podobné těm našim. Když začne mítink, slyšíme následující slova přivítání a jaksi cítíme, že tato slova jsou vyřčena ze srdce.

NAVRHOVANÉ PŘIVÍTÁNÍ AL-ANON/ALATEEN
Sekretář setkání: Vítáme vás v Al-Anon/Alateen Rodinné Skupině a doufáme, že najdete v tomto společenství pomoc a přátelství, ze kterých jsme měli tu čest těšit se i my.

My, kteří žijeme, nebo jsme žili s problémem alkoholismu, rozumíme mu tak, jako může asi jen málokdo. I my jsme byli osamělí a frustrovaní, ale v Al-Anon objevujeme, že žádná situace není beznadějná a že je možné najít spokojenost a dokonce i štěstí, ať už alkoholik pokračuje v pití nebo ne.

Vyzkoušejte náš program. Pomohl nám mnohým najít řešení, která vedou ke klidu duše. Tak mnoho záleží na našich vlastních postojích, a jak se postupně učíme vidět náš problém v té správné perspektivě, zjistíme, že ztrácí svoji sílu a moc nad našimi myšlenkami a životy.

Situace v rodině se prostě musí zlepšit, když začneme do života aplikovat myšlenky Al-Anon/Alateen. Bez této duchovní pomoci, život s alkoholikem je k nevydržení pro většinu z nás. Naše myšlení se stává zkreslené tím, jak se snažíme vynutit si řešení problému a stáváme se podráždění a nerozumní, aniž si to uvědomujeme.

Program Al-Anon/Alateen je založený na Dvanácti Krocích (adaptovaných z AA), které se snažíme kousek po kousku, den po dni, aplikovat v našem životě, spolu s našimi hesly a Modlitbou o poklid ducha. Laskavá výměna pomoci mezi členy a denní četba literatury Al-Anon/Alateen nás tak připravuje přijmout drahocenný dar klidu duše.

Anonymita je důležitou zásadou společenství Al-Anon/Alateen. Vše, co se řekne na setkání a mezi jednotlivými členy, je důvěrného charakteru. Jen takto můžeme bez obav povědět, co máme na mysli a na srdci, protože takto si navzájem v Al-Anon/Alateen pomáháme.

 

(přeloženo z knihy HOW AL-ANON WORKS for Families and Friends of Alcoholics, tj.
JAK FUNGUJE AL-ANON pro rodiny a přátele alkoholiků)